본문 내용 바로가기

T?I LI?U QU?NG B?

Xin mời xem những hình ảnh đầy tự hào của Cảnh sát Du lịch Hàn Quốc cũng như sự cần thiết và hữu ích của Cảnh sát

Thông báo

[Hướng dẫn chung về dịch vụ dân sự của cơ quan hành chính] Mọi yêu cầu dân sự đều được xử lý chung tại Cổng dịch vụ dân sự cảnh sát.

Khi có bất cứ yêu cầu dân sự như khai báo, tố giác, xin vui lòng sử dụng mục [Người dân khai báo, tố giác tội phạm]trong Cổng dịch vụ dân sự cảnh sát.

Xin cảm ơn. Di chuyến đến Cổng dịch vụ dân sự cảnh sát

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Không gian chỉnh lý và đăng tải các câu hỏi thường gặp.

Trình độ và khả năng của cảnh sát du lịch là gì? 리스트 접기

  • - Cảnh sát du lịch có thể là bất kỳ sĩ quan cảnh sát nào thuộc Cục Cảnh sát địa phương Seoul, Busan hoặc Incheon, nhưng vì họ tiếp xúc trực tiếp với khách du lịch nước ngoài nên cảnh sát du lịch cần có năng lực hội thoại ngoại ngữ nhất định.
  • - Các điều kiện tuyển chọn chi tiết có thể khác nhau tùy thuộc mỗi cơ quan cảnh sát địa phương, nhưng để đánh giá năng lực ngoại ngữ khi tuyển chọn cảnh sát du lịch, phỏng vấn thường được bao gồm trong tuyển dụng.

Cảnh sát du lịch được tuyển dụng như thế nào? 리스트 펼치기

Hãy nhấn số 1330 khi cần sự hỗ trợ của Cảnh sát Du lịch.

  • 1. Nhấn số 1330 và chọn ngôn ngữ
  • 2. Sau khi được kết nối với hướng dẫn viên thông dịch của ngôn ngữ tương ứng, bạn yêu cầu nối máy với Cảnh sát Du lịch

1330 là điện thoại hướng dẫn phiên dịch du lịch do Tổ ng cục Du lịch Hàn Quốc vận hành và cung cấp các dịch vụ du lịch khác nhau.

Hướng dẫn du lịch
Thông tin du lịch
Thông tin giao thông
Thông tin khách sạn
Thông tin du lịch
Tại điểm mua sắm
Tại tàu điện ngầm – xe buýt – tắc xi
Tại điểm nghỉ trọ