본문 내용 바로가기

GI?I THI?U V? C?NH S?T DU L?CH

Cảnh sát Du lịch đóng vai trò là lực lượng bảo vệ của Du lịch Hàn Quốc để đảm bảo rằng tất cả du khách đến thăm Hàn Quốc đều cảm thấy thoải mái và thú vị.

Bối cảnh thành lập Ban Cảnh sát Du lịch

Thông qua việc xóa bỏ tận gốc các hành vi du lịch bất hợp pháp, chúng tôi thúc đẩy hợp tác với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thành lập Ban Cảnh sát Du lịch để xây dựng một ‘Hàn Quốc an toàn về du lịch’, đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch Hàn Quốc.

- 17.07.2013 Quyết định thành lập Ban Cảnh sát Du lịch trong cuộc họp mở rộng về phát triển ngành du lịch lần 1

- Tháng 10.2013 Ra mắt Ban Cảnh sát Du lịch trực thuộc Cục Cảnh sát địa phương Seoul

- Tháng 7.2014 Ra mắt Ban Cảnh sát Du lịch trực thuộc Cục Cảnh sát địa phương Busan/Incheon

  • 관광경찰 사진 1
  • 관광경찰 사진 2
  • 관광경찰 사진 3

Hãy nhấn số 1330 khi cần sự hỗ trợ của Cảnh sát Du lịch.

  • 1. Nhấn số 1330 và chọn ngôn ngữ
  • 2. Sau khi được kết nối với hướng dẫn viên thông dịch của ngôn ngữ tương ứng, bạn yêu cầu nối máy với Cảnh sát Du lịch

1330 là điện thoại hướng dẫn phiên dịch du lịch do Tổ ng cục Du lịch Hàn Quốc vận hành và cung cấp các dịch vụ du lịch khác nhau.

Hướng dẫn du lịch
Thông tin du lịch
Thông tin giao thông
Thông tin khách sạn
Thông tin du lịch
Tại điểm mua sắm
Tại tàu điện ngầm – xe buýt – tắc xi
Tại điểm nghỉ trọ